}

Producten

Bitumineuze mengsels voor diverse toepassingen waaronder wegen en andere (verkeers)gebieden.

Door te variëren in de samenstelling van het asfalt, bijvoorbeeld de gradering (korrelgrootteverdeling) van het mineraal aggregaat, kunnen verschillende soorten asfalt worden geproduceerd.

Lees meer

Recycling

Asfalt is uitermate geschikt voor hergebruik. Het toepassen van gerecycled asfalt kan zowel de empirische als de functionele eigenschappen van het eindproduct verbeteren. Daarom wordt een groot deel van de asfaltmengsels samengesteld uit gerecycled asfalt, soms wel tot 100%. Onder gerecycled asfalt wordt verstaan: asfaltgranulaat, gebroken asfalt en freesasfalt.

Lees meer

Certificering

Asfalt Productie Amsterdam is gecertificeerd conform de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9320 voor het NL BSB productcertificaat voor bitumineus gebonden mengsels en de NEN-EN-13108-21 voor de Productiecontrole in de fabriek (FPC) als wel de specifieke mengselnormen in deze serie 13108 en de beproevingsmethoden in de 12697.

Lees meer

Contact

Asfalt Productie Amsterdam (APA) B.V.
Amerikahavenweg 6
1045 AC Amsterdam
Havennummer 5468


020 - 613 38 96

Asfalt
020 - 613 38 96
planning@apa-asfalt.nl

 

Freesasfalt
020 - 613 39 21
freesasfalt@apa-asfalt.nl

 

Laboratorium
020 - 613 39 21
laboratorium@apa-asfalt.nl

 

Administratie
020 - 613 39 19
administratie@apa-asfalt.nl