}

Installatie gegevens

 

Beschrijving van de asfaltcentrale

Asfalt Productie Amsterdam ofwel de APA is een chargemenginstallatie van het merk “Benninghoven” met een maximum productiecapaciteit van 300 ton per uur. De installatie bestaat uit 16 mineraalvoordoseurs met banddoseringssysteem. De doseurs worden gevuld met een shovel. Via een Invoerverzamelband worden de mineralen naar de mineraaldroogtrommel vervoerd. De trommel wordt met aardgas verwarmd. Als het verwarmde mineraal vervolgens aan de achterkant de trommel verlaat wordt dit in een verwarmde Jacobsladder tot bovenin de centrale vervoerd. Bovenin worden de mineralen vanuit de ladder over een zeefinstallatie verdeeld om de mineralen in verschillende fracties uit te zeven. Onder de zeefinstallatie bevinden zich 12 verwarmde mineraalvoorraadsilo’s om de uitgezeefde fracties in op te slaan. De totale opslagcapaciteit van de mineraalvoorraadsilo’s bedraagt circa 240 ton. De mineraalvoorraadsilo’s bevinden zich direct boven de menginstallatie. Vanuit de mineraalvoorraadsilo’s worden deze via een mineraalweegbak verhoudingsgewijs in de menginstallatie toegevoegd.

 

Recycling

Voor de productie van gerecycled asfalt zijn 3 voordoseurs met banddoseringssysteem aanwezig. Net als de mineraalvoordoseurs worden deze gevuld met een shovel. Via een Invoerverzamelband band wordt het gerecycled asfalt naar een zeefinrichting vervoerd.  De zeefinrichting verdeeld het materiaal in 2 fracties, een grove en een fijne fractie. De fijne fractie vervolgt zijn weg via een transportband naar de Jacobsladder. De grove fractie gaat via een transportband richting de recycling-granulator. De recycling-granulator breekt de grove fractie in een fijnere fractie om vervolgens weer via een transportband op de invoerverzamelband richting de zeefinrichting uit te komen om zo uiteindelijk ze weg richting de Jacobsladder te kunnen vervolgen. In tegenstelling tot de Jacobsladder aan de mineraalkant, is deze niet verwarmd. De ladder vervoerd het materiaal tot bovenin de centrale richting de paralleltrommel, oftewel de “PR-trommel”. Net als bij de mineraaldroogtrommel wordt deze met aardgas verwarmd. Zodra het verwarmde materiaal aan de achterkant de trommel verlaat komt dit in een opslagsilo terecht. De silo beschikt over een weegsysteem met daaronder een transportband om het verwarmde asfalt in de juiste verhouding in de menginstallatie toe te voegen.  

 

Zeer fijn toeslagmateriaal (vulstoffen)

In totaal zijn er 7 vulstofsilo’s aanwezig, waarvan 5 gebruikt worden voor de opslag van verschillende fabrieksvulstoffen en 2 voor de opslag van “eigen stof”. De vulstoffen worden in een vulstofweegbak afgewogen en vervolgens via transportschroeven in de menginstallatie toegevoegd. Voor de productie van gietasfalt is een vulstofverwarming aangebracht en een geïsoleerde silo voor de opslag van verwarmde vulstof. 

Voor de ontstoffing is een droge ontstoffingsinrichting aanwezig welke bestaat uit twee gedeelten:

  • Twee skimmers/voorafscheiders
  • Doekfilterinstallatie van het merk “Lühr”

Na ontstoffing wordt het fijn toeslagmateriaal uit de voorafscheiders d.m.v. een transportschroef rechtstreeks naar de verwarmde ladder van het mineraal teruggevoerd. Het zeer fijn toeslagmateriaal uit het doekfilter wordt d.m.v. een transportschroef naar de vulstofladder vervoerd en vanuit de ladder doorgevoerd en opgeslagen in 1 van de eigen vulstofsilo’s. 

 

Bindmiddelen

De bindmiddelen worden opgeslagen in 11 verticale tanks waarvan 4 uitgerust zijn met een roermechanisme voor de opslag van gepolymeriseerde bindmiddellen. De bindmiddelen worden met een volumetrische dosering (doorstroommeter) in de menginstallatie toegevoegd. 

 

Menginstallatie

In de menginstallatie komen alle materialen in een bepaalde volgorde en verhouding samen. De inhoud van de mengsinstallatie bedraagt circa 4 ton en wordt thermisch verwarmd. In de menginstallatie bevinden zich 2 assen met 20 mengschoepen, die met een enorme kracht tegen elkaar indraaien. De schoepen staan op een dusdanige manier afgesteld, wat zorgt voor een optimale menging van de materialen. Vanuit de menginstallatie komt het eindproduct in een tussen opvangbak terecht. Vanuit de tussen opvangbak komt het eindproduct in een X-Y verrijdbare wagen terecht die het naar 1 van de eindsilo’s transporteert.

 

Eindsilo’s

In totaal zijn er 14 geïsoleerde eindsilo’s, waarvan 4 longstore silo’s voor de opslag voor een langere periode. De totale opslagcapaciteit van de eindsilo’s bedraagt circa 1000 ton. De silo’s bevinden zich onder de mengbak.

 

De commandoruimte

De installatie wordt vanuit de commandoruimte bediend. De besturing van de installatie wordt volledig automatisch aangestuurd via het besturingssysteem: BLS3000. Het systeem registreert alle uitgevoerde handelingen van het proces in een chargeprotocol.

 

De weegbrug

De APA beschikt over twee automatische weegbruggen van het merk “Pfister” met een maximale capaciteit van ieder 70 ton. De weegbruggen bevinden zich direct onder de eindsilo’s en er is een ijkzegel aanwezig. De gewichten worden digitaal afgelezen en op de weegbon afgedrukt. Daarnaast bevinden zich infraroodtemperatuurmeters onder iedere eindsilo, die de temperatuur registeren tijdens het beladen.

Downloads

Contact

Asfalt Productie Amsterdam (APA) B.V.
Amerikahavenweg 6
1045 AC Amsterdam
Havennummer 5468


020 - 613 38 96

Asfalt
020 - 613 38 96
planning@apa-asfalt.nl

 

Freesasfalt
020 - 613 39 21
freesasfalt@apa-asfalt.nl

 

Laboratorium
020 - 613 39 21
laboratorium@apa-asfalt.nl

 

Administratie
020 - 613 39 19
administratie@apa-asfalt.nl