}

Producten

Bitumineuze mengsels voor diverse toepassingen waaronder wegen en andere (verkeers)gebieden.

Door te variëren in de samenstelling van het asfalt, bijvoorbeeld de gradering (korrelgrootteverdeling) van het mineraal aggregaat, kunnen verschillende soorten asfalt worden geproduceerd.

Asfalt soorten:

 • AC base (Asfaltbeton onderlaag)
 • AC bin  (Asfaltbeton tussenlaag)
 • AC surf (Asfaltbeton deklaag)
 • SMA (Steenmastiekasfalt) 
 • PA (Zeer open asfaltbeton) 
 • MA (Mastiek asfalt)
 • GA (Gietasfalt)
 • DGD (Dunne geluid reducerende deklaag)
 • BBTM (Asfaltmengsels voor dunne lagen)
 • WAB (Waterbouw asfaltbeton)
 • OSA (Open steenasfalt)
 • Zandasfalt
 • Omhulde steenslag